Meer promotie in Nederland voor Vlaamse campings

Groot-Bijgaarden, 24 oktober 2006

Persmededeling Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois
Tijdens de allereerste ‘Dag van de Kampeerondernemer’ kondigde Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois aan dat Toerisme Vlaanderen de kampeerpromotie op de Nederlandse markt sterk zal opdrijven. Zo komen er een nieuwe website, advertenties, direct mailings en deelname aan toeristische kampeerbeurzen. Toerisme Vlaanderen stelde ook een wervend kampeerboekje en een nieuwe kampeerkaart voor. Van deze viertalige en handige wegwijzer voor de toeristische kampeerder in Vlaanderen, worden via de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen en de diensten voor toerisme ruim 30.000 exemplaren verspreid.

De ‘Dag van de Kampeerondernemer’ kwam er op voorstel van minister Bourgeois. Samenwerking en overleg staat immers centraal in zijn toeristisch beleid. Toerisme Vlaanderen organiseerde de dag in samenwerking met het departement Internationaal Vlaanderen. Maar ook alle provinciale toeristische federaties en de beroeps- en sectororganisaties (Campingfederatie-CKVB, Kempen Campings, Floreal Clubs en Kompas Campings) zetten hun schouders onder het initiatief. Ruim 200 vertegenwoordigers van de Vlaamse kampeersector tekenden present. “Een unicum, dat als voorbeeld van samenwerking, netwerking en dialoog een vervolg verdient”, aldus Bourgeois.

In zijn toespraak bracht de minister toelichting bij een reeks initiatieven en plannen voor de kampeersector. Zo stemde de Vlaamse regering eind mei in met zijn voorstel tot vernieuwing van het kampeerpremiebesluit; nog dit najaar trekt de minister naar de Vlaamse regering met een voorstel tot vernieuwing van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector. Toerisme Vlaanderen kreeg de opdracht om haar inspecteurs voortaan ook te laten rapporteren over problemen die toerismeondernemers ondervinden met toerismeflankerend beleid.

Bourgeois kondigde ook een herziening aan van de classificatienormen, de zogenaamde “sterren”-indeling die de Vlaamse kampeerterreinen ordent volgens bepaalde comfortnormen. Minister Bourgeois: “De bestaande classificatienormen schieten hun doel voorbij. De concurrentiepositie van de Vlaamse camping wordt er eerder door verzwakt dan versterkt: door het systeem dreigen ze volkomen onterecht negatief te worden gecatalogeerd in het Europese kampeerlandschap”.

Wat betreft promotie voor het Vlaamse campingaanbod ligt de focus duidelijk op Nederland. Na de eigen, binnenlandse markt, neemt Nederland immers de tweede positie in wat de kampeerovernachtingen in Vlaanderen betreft. In 2005 waren 696.340 overnachtingen of 36%, op een totaal van bijna 2 miljoen kampeerovernachtingen in Vlaanderen, voor rekening van onze Noorderburen.

Het buitenlandkantoor Den Haag van Toerisme Vlaanderen creëert een vernieuwde website (www.toerismevlaanderen.nl/kamperen), inclusief een offensief gericht op de Nederlandse kampeermedia en een direct mail-actie voor de nieuwe kampeerkaart en het kampeerboekje. Het kantoor Den Haag tracht ook op de Vakantiebeurs van Utrecht, de Fiets- en Wandelbeurs in Amsterdam, de 50+-beurs in Utrecht de Nederlandse kampeerders voor Vlaanderen te verleiden.